Apartamenty Wiedeń
Apartamenty w Wiedniu English Deutsch
Noclegi Wiedeń
O nas
Galeria

Poniższy regulamin określa warunki, na których dokonuje się rezerwacji apartamentów należących do Apartamenty Anna Andreas Zielinski.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Rezerwacja. Można jej dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.apartamenty.at albo telefonicznie. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% wartości wynajmu na podane na stronie internetowej konto bankowe. W ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana w piątek po godz. 17.00, sobotę lub niedzielę potwierdzenie zostanie odesłane w poniedziałek. Minimalny okres wynajmu wynosi jedną dobę.

Opłaty za wynajem apartamentów pobierane są w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 20% należności (przy rezerwacji apartamentu na jedną dobę kwota zaliczki wynosi 100%) należy wpłacić przelewem w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy wynajmu. Pozostałą kwotę Klient jest zobowiązany zapłacić w dniu rozpoczęcia pobytu. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym lub gotówką. Opłaty za przelewy bankowe pokrywa Klient. Za pobyt dziecka do lat 5, nie pobieramy dodatkowych opłat, pod warunkiem, że przy dokonywaniu rezerwacji Klient poinformuje o tej okoliczności.

Anulowanie rezerwacji. Rezerwację można anulować wyłącznie pisemnie, drogą mailową. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 15 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsługi (10% wpłaconej kwoty). W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 15 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Wraz z rozpoczęciem pobytu, Klient jest zobowiązany zapłacić za całość rezerwacji.

Przeniesienie rezerwacji na inną osobę. W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta potwierdzi przejęcie wszystkich wynikających z tej rezerwacji obowiązków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić nas o zmianie rezerwującego, podając jego dane personalne (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy).

Przyjazd. Zakwaterowanie. Doba hotelowa, inne. Klient ma obowiązek poinformować osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od najmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). Ze względu na bezpieczeństwo, Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości, a także wypełnić kartę meldunkową zaraz po przybyciu. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość przywiezienia zwierzęcia domowego za wyjątkiem kotów, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od najemcy.

Obowiązki klienta - Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie i nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Apartamenty Anna Andreas Zielinski telefonicznie i mailowo o przekroczeniu tej liczby. W takiej sytuacji Apartamenty Anna Andreas Zielinski proponuje dostawki. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić ich wydania. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztem dostawki, nawet, jeśli z niej nie korzystał. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Ponadto jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie. Klient zobowiązany jest pokryć koszta związane z ewentualnymi stratami, które wystąpiłyby w skutek jego niewłaściwego użytkowania apartamentu.

 

AKCEPTUJĘ REGULAMIN

 

 

 
Cennik
Rezerwacja
Kontakt


Anna Andreas Zielinski
1120 Wiedeń
Schallergasse 16

Tel. kom.:
+43 664 182 72 50
+43 664 145 77 72
Tel./Fax:
0043 01 522 59 90

e-mail:
apartamentyaa@gmail.com

Copyright © ANNA ANDREAS ZIELINSKI    Design: Strony internetowe